Een eerste projectoproep die op veel respons kon rekenen

Het is niet meer mogelijk om dossiers in te dienen voor onze eerste projectoproep.

De COVID-19-pandemie verplichtte vele muzikanten om hun lopende projecten volledige stil te leggen. De impact daarvan was vooral groot voor zij die net een nieuw momentum hadden gecreëerd of daar hard naartoe aan het werken waren. Voor velen gingen de tijd, energie en middelen die daarvoor nodig zijn, verloren.

 

Fund Belgian Music lanceerde daarom op 16 oktober zijn eerste projectoproep om te investeren in relance-initiatieven door financiële steun te verlenen (max. 10.000€) aan Belgische muzikanten die aantonen dat ze een nieuwe kans opzetten om hun activiteit te herlanceren. Van kandidaten werd verwacht aan te tonen dat:

  • er voor 13 maart 2020 concrete activiteiten van een muzikaal project in de steigers stonden die noodgedwongen geannuleerd werden.

  • er een concreet en professioneel alternatief relanceplan werd uitgewerkt dat bijkomende financiering vereist.

 

We sloten deze projectoproep af op 12 november nadat we meer dan 400 projecten ontvingen!

 

En nu ?

 

De komende weken zullen alle projecten nauwgezet geanalyseerd worden door ons team en beoordeeld worden door onze jury bestaande uit Marie Paule Wouters, Eric Russon, John Terra, Pauline Leblanc, Cloé Defossez, Patrick Printz, Rrita Jashari en Aya Braem.

 

De namen van de geselecteerde projecten zullen in december bekendgemaakt worden.

 

En het is nog niet voorbij. We zijn momenteel reeds de fundamenten aan het leggen van onze tweede projectoproep die er snel aankomt. Dit is dus nog maar het begin voor Fund Belgian Music.

 

Samen bouwen we verder aan de toekomst van de Belgische muziek.

Timing

Start: 16/10/2020

Indienen tot en met 12/11/2020

Bekendmaking selectie: december 2020

 

Financiële steun

Max. 10.000€

© 2020 mogelijk gemaakt door Galm, Facir, Sabam for Culture, PlayRight+ en natuurlijk ook door JOU!

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon