Fund Belgian Music ondersteunt de opname van nieuwe muziek

Deze oproep werd afgesloten

Deze projectoproep werd afgesloten op 30 juni 2021. 
Er werden in totaal 126 dossiers ingediend voor een totaalbedrag van 
644.154 euro.

64 Franstalige en 62 Nederlandstalige muzikanten dienden een aanvraag tot ondersteuning in. De 8-koppige jury zal zich deze zomer organiseren om alle aanvragen te behandelen. In september communiceert FBM de resultaten van de jury

 

Waarover ging het?
 

De Covid-19 pandemie creëerde een groot inkomensverlies bij Belgische muzikanten. Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen vielen met name de vergoedingen voor concerten nagenoeg helemaal weg en ook andere inkomsten kenden een grote terugval: auteursrechten, naburige rechten, fysieke verkoop, ….

Dit heeft niet alleen een gevolg op de korte termijn, maar het wordt voor veel muzikanten ook moeilijker om te investeren in nieuwe projecten. Muzikanten en hun omkadering moeten nu eenmaal een lange termijnplan uitstippelen, waarbij een financiële buffer noodzakelijk is om het creatie- en opnameproces te financieren.

Dit kwam duidelijk naar voren in de vele aanvragen die Fund Belgian Music ontving voor de eerste projectoproep in 2020. Met deze oproep wil Fund Belgian Music nieuwe muziekopnames financieel ondersteunen.